Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 472/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 28/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 473/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-19

Skarga J. J. i innych na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 494/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 334/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi