Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 282/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 270/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 290/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 283/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 212/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 213/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 289/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 234/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 250/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   2