Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 858/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2478/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-15

Skarga M. G. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 699/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Wa 2978/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1323/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 451/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w G. w przedmiocie przekazania skargi

II SA/Sz 1134/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SAB/Wa 67/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej rady Komorniczej w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1238/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 3820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5