Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OZ 635/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OZ 931/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministr...

I OZ 395/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 381/07 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 odrzucające ich skargę kasacyjną na postanowienie Woje...

I OZ 1016/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07

I OSK 975/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa Nr [...]w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 78/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa , nr [...], w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonan...
1   Następne >   +2   5