Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OZ 635/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające z...

I OZ 579/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa nr [...] w przedm...

I OZ 931/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministr...

I OZ 395/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 381/07 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 odrzucające ich skargę kasacyjną na postanowienie Woje...

I OZ 914/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa , nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OSK 596/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy zwrotu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 936/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie z 12 października 2007r. sygn. akt I SA/Wa 431/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Minist...
1   Następne >   +2   +5   +10   17