Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 475/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1649/16 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 220/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1457/12 w sprawie ze skargi Prezydenta Wrocławia wyk...

I OSK 584/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość