Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3480/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1725/18 - Wyrok NSA z 2020-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 802/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 121/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3971/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OSK 2035/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1978/18 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1275/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 220/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 198/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia za odszkodowaniem nieruchomości
1   Następne >   +2   5