Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1375/09 - Wyrok NSA z 2010-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1040/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1707/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 228/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1039/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1153/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1306/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zarzutów przeciwegzekucyjnych

I OSK 748/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 597/09 - Wyrok NSA z 2010-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 984/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi...
1   Następne >   +2   6