Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 123/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 564/18 o odrzuceniu skargi A.S. na działanie Starosty [...]

I OSK 334/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. B., M. G., I. L., W. L., E. M., J. S. i T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OSK 334/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OW 191/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.B., S.B. i W.B. o wypłatę odszkodowania za nieruchomość stanowiącą rów melioracyjny