Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 299/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia negocjacji i wypłacenia odszkodowania w stosunku do działki [...]

I OW 189/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S.A. w sprawie wszczęcia egzekucji administracyjnej

I OW 299/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia negocjacji i wypłacenia odszkodowania w stosunku do działki [...] o pow. [...] ha położonej w...

I OZ 693/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A.S. i J.S. na przewlekłość postępowania Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie wypłaty odszkodowania