Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 77/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

OSK 95/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy Kraków do Małopolskiej Giełdy Rolno