Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1153/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1109/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1127/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1110/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1151/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 233/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 645/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2511/15 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 1518/15 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   7