Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 4261/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3970/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skargi kasacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatec...

I OSK 3960/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3788/18 - Wyrok NSA z 2021-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2563/18 - Wyrok NSA z 2021-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1324/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4443/18 - Wyrok NSA z 2021-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3377/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3378/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 4110/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3