Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 960/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz stwierdzenia następstwa prawnego

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji