Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 430/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 431/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 712/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 429/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 583/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1294/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 873/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 583/10 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   3