Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

II GSK 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń telekomunikacyjnych

GZ 141/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego Nr 330/9

II GZ 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt ŁR-WT-5420-49-3a/02 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

II GZ 61/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego

II GZ 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

GZ 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty koncesyjnej

GZ 146/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji Dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty w K. z dnia [...] Nr [...] nakładającej opłatę za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego

II GSK 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
1   Następne >   3