Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OZ 625/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego S...

I OZ 765/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia skargi

I OZ 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 666/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzeku...

I OZ 729/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy rozpoznania zażalenia

I OZ 666/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-28

Wniosek adwokata K. J. o uzupełnienie postanowienia NSA , sygn. akt I OZ 666/11 uchylającego postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2139/10 odrzucające wniosek M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2139/10 odrzucające skargę M. K. na postanow...

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami egzekucyjnymi

I OZ 764/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zaskarżenia upomnienia

I OSK 1133/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2