Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 133/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na eksploatację zbiornika

II GSK 4155/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą , B. S.p.A. z siedzibą , C. z siedzibą , D. S.A. w upadłości układowej z siedzibą , E. Sp. z o.o. w upadłości uk...