Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

II GSK 2268/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w B. na czynność Centrum Unijnych Projektów Transportowych w W. zgłoszenia do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

II GSK 2517/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 297/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. M.

II GZ 199/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr . w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 415/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 784/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 266/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 193/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   7