Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OZ 1247/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

I OZ 782/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 606/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 1967/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 1295/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku