Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

IV SA/Wr 609/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

III SA/Łd 454/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie przyjęcia regulaminu określającego warunki wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli

IV SA/Wr 309/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

II SA/Ol 810/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela