Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

I OZ 139/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. nr [...] w przedmiocie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz...

I OZ 433/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich , nr XXVIII/25/2012 w przedmiocie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierowni...

IV SA/Wr 471/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w tym dyrektorom szkół i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami a...

II SA/Ol 742/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

II SA/Ol 743/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli