Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 442/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2384/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zakwalifikowanie do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu po skutecznym wypowiedzeniu umowy najmu

IV SA/Wr 497/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 37/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-10

Wniosek Z. R. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wr 14/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza D. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 77/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 41/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-11

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczego we W. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Miejskiego w J. w przedmiocie przydziału mieszkania komunalnego

III SA/Gl 968/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-18

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Gminy G. w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2