Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Ol 51/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy A. w przekazaniu odwołania w sprawie przyznania lokalu

II SA/Sz 75/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy umieszczenia w projekcie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy

II SA/Go 183/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-11

Sprawa ze skargi M.B. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet odsetek od zobowiązania cywilnoprawnego

II SA/Go 1/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

Sprawa ze skargi M.B. na niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16 przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz wymierzenie grzywny

II SAB/Go 175/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-05

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Go 764/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego na okres od [...] r. do [...] r.

II SA/Go 1/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-12

Sprawa ze skargi M.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16

II SA/Go 1/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-17

Sprawa ze skargi M.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 45/16

II SA/Op 227/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-30

Skarga D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

II SAB/Go 34/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2