Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 307/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie wynagradzania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

II SA/Op 362/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w U. w przedmiocie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

II SA/Op 376/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie diet radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

II SA/Op 716/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-02-13

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie statutu sołectwa