Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 742/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Op 33/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Sz 20/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

I OW 70/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek Wójta Gminy [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta [...] w sprawie zasiłku celowego dla B. B.

II SA/Gd 736/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 867/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 59/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy materialnej

IV SA/Gl 1321/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 383/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 867/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, w kwestii wniosku skarżącej o wyłączenie sędziego NSA Szczepana Praxa
1   Następne >   +2   4