Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Go 311/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.