Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 53/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 1878/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie w przedmiocie uznania zarzutów do prowadzenia postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

II OSK 2098/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów

II OSK 2606/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 3368/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania zarzutu za zasadny

II SA/Lu 1206/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 2954/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Wa 2063/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 263/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania czynności dotyczących higieny pasz uchyla zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   2