Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1055/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M.W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 3/09