Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 503/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 891/13

I OSK 1536/15 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Rabki-Zdroju po wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 126/14

I OSK 2583/15 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. P. i S. P. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy P. wyroku w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 75/14

I OZ 463/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09