Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. na akt Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu

I OZ 1705/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. na akt Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu

I OSK 2638/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W. na orzeczenie Szefa Biura Ochrony Rządu nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby

I OSK 1436/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie gruntów warszawskich

I OSK 1617/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej