Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Op 35/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Skarga Fundacji A z siedzibą we [...] na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej sygn. akt IV SAB/Wr 140/15

II SO/Op 34/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-28

Skarga Fundacji A z siedzibą we [...] sygn. akt IV SAB/Wr 132/15, na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej