Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 60/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Strzeleckiego w przedmiocie postępowania wznowionego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 50/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 39/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Strzeleckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Op 43/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 50/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

I SA/Op 307/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-10

Sprawa ze skargi A Spółki z o.o. na wystąpienie pokontrolne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie zwrotu dotacji oświatowej

II SAB/Op 39/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Strzeleckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę