Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 768/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Gl 755/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenie zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

II SA/Gl 754/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

II SA/Gl 757/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

II SA/Rz 135/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

II SA/Gl 756/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenie zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością

I OSK 1297/17 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Gl 758/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

I OSK 485/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na nieruchomość osoby fizycznej za dopłatą

II SA/Rz 135/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-12

Skarga MP na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
1   Następne >   +2   4