Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 1463/15 - Wyrok NSA z 2016-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie we wznowionym postępowaniu

II SA/Rz 702/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-12

Wniosek w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu pierwotnego i odtworzenia istniejącej wodnicy

II SA/Rz 451/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 777/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II OSK 2844/14 - Wyrok NSA z 2016-07-26

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Łd 379/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z wiejskich wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Aleksandrów

II SA/Łd 427/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odprowadzania wód opadowych

II OSK 703/16 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

II SA/Gl 375/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   5