Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mini...

I OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia ods...

I OZ 751/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], ...

I OSK 1681/07 - Wyrok NSA z 2008-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   10