Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I SAB/Wa 33/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie odszkodowania

I SAB/Wa 98/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 85/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie odszkodowania za nieruchomość P O S T A N A W I A skargę odrzucić.

II SAB/Gd 63/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez gminę nieruchomość gruntową zajętą pod drogę gminną

I SAB/Wa 167/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania decyzji przyznającej odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę publiczną

II SAB/Gl 19/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

II SAB/Lu 7/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie przejęcia nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną

II SAB/Gd 33/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Gl 28/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

II SAB/Gd 20/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wykreślenia wpisów w księgach wieczystych dokonanych na podstawie nieostatecznej decyzji wywłaszczeniowej
1   Następne >   2