Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 691/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statutu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Gd 525/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

II OSK 415/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Wr 488/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi,

II OSK 332/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Gl 120/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy dotyczącej statutu zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Gd 682/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Gd 687/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Gd 677/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym

III SA/Gd 689/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przyznania statusu strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym
1   Następne >   2