Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 443/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wykupu gruntów

II SA/Op 443/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Skarga S. O. na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wykupu gruntów wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 443/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wykupu gruntów

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym

II SA/Op 42/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia osób odpowiedzialnych za bezczynność organu