Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Gd 4/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

II SAB/Kr 65/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Kr 116/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 52/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K.

II SO/Wa 161/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu W.

II SAB/Wa 103/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej na wniosek