Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II OZ 1012/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1028/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OZ 912/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 10 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 642/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy

II GZ 806/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej p...

II GZ 709/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

II GZ 450/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej pos...

II GZ 326/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej po...