Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zakłócania porządku przez prowadzenie działalności transportowej

II SAB/Ol 187/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

I OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., Rejon Dystrybucji D. w przedmiocie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego 0,4 kV w pasie drogowym na działce o numerze ewidencyjnym gruntu [...] w miejscowości R.

II SAB/Ol 188/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

I OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. w sprawie o ustawienie znaku drogowego 'przystanek na żądanie' na trasie dawnej drogi krajowej nr 3

I OW 58/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. w sprawie wydania decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dawnej drogi krajowej nr [...]

I OW 146/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. i K. K. oraz K. M. i G. M. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

II SA/Gl 1136/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi H. K. na akt Burmistrza Miasta i Gminy Z. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wjazd

I OSK 2641/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie ustawienia znaku drogowego B

I OSK 2642/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie ustawienia znaku drogowego B
1   Następne >   2