Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Op 91/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych bez koncesji na automatach do gier

II SA/Op 102/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Op 90/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych bez koncesji na automatach do gier

II SA/Op 132/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II SA/Op 26/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu , nr [...] przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Op 138/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu ujawnienia w lokalu niezarejestrowanego automatu do gier

II SA/Op 232/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy

II SA/Op 96/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu ujawnienia w lokalu niezarejestrowanego automatu do gier

II SA/Op 272/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu ujawnienia w lokalu niezarejestrowanego automatu do gier