Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SAB/Wa 7/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej