Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OPP 18/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o anulowanie czynności materialno

II OPP 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień, sygn. akt III SA/Łd 632/04

II OPP 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie anulowania czynności materialno...

II OPP 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 1333/10 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o statusie bezdomnego

II OPP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie anulowania czynności materialno...

II OPP 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OPP 16/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień, sygn. a...

II OZ 1380/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o statusie bezdomnego

II OZ 309/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze z dnia 13 grudnia ...
1   Następne >   3