Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi W. K. - S. na pismo Burmistrza Gminy Nowe Warpno nr [...] w przedmiocie odwołania przetargu

I OW 174/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. N. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. Nr [...]zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w mieście S., stan...