Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 1939/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazu określonego w prawie wodnym.