Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1230/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług od lutego do października 1999 r.,

FSK 1458/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nauki zawodu

FSK 2379/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 995/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1998 r.

FSK 1411/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

FSK 1101/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 782/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

FSK 767/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

FSK 991/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 1998 r.
1   Następne >   3