Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

FSK 1543/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. odrzucić skargę kasacyjną.

FSK 110/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1998 r.

FSK 1826/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku

FSK 599/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz odsetek za zwłokę od zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za okres kwiecień

FSK 1121/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

FSK 812/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 ...

FSK 876/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych

FSK 600/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 188/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999r.

II FSK 189/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.
1   Następne >   2