Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1099/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania wypisu z ewidencji gruntów

I OSK 2223/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi A. S. na czynność Starosty Bydgoskiego w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

I OSK 2104/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

I OZ 42/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

I OZ 345/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 25/12

I OW 69/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. M. na czynność Starosty Tarnogórskiego w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków sygn. akt II SA/Gl 227/13

I OSK 649/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie zarzutów do danych zawartych w operacie opisowo

I OSK 3046/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi D. M. na czynność Starosty L. nr [...] w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne

I OSK 364/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej 'Usługi Geodezyjno - Kartograficzne M.P., R. P.' na zarządzenie Starosty Legionowskiego nr 15/08 w przedmiocie cen za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodez...

I OSK 365/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. i R. P. wspólników spółki cywilnej 'Usługi Geodezyjno - Kartograficzne M.P., R. P.' na zarządzenie Starosty Legionowskiego nr 18/09 w przedmiocie cen za wydawanie kopii map i innych dokumentów z państwowego zasobu geodez...
1   Następne >   3